Descrierea postului:

 • Identificarea reperelor în baza fișelor tehnologice și a listei de materiale
 • Realizarea  tablourilor electrice și cablarea utilajelor în hala de producție a companiei  într-un stadiu care să permită funcționarea electrică și programarea, în baza schițelor electrice
 • Montarea produsului la sediul beneficiarului și punerea acestuia în funcțiune
 • Semnalarea unor disfuncționalități, în cazul în care există, șefului de atelier

Cerințe specifice postului:

Cunoștințe:

 • Cunoștințe privind utilizarea sculelor de mână și a celor electrice
 • Cunoștințe despre citirea schemelor electrice și identificarea produselor/echipamentelor
 • Calificare de electrician, experiență de minim 3 ani în domeniu

Abilități:

 • Capacitate pentru efort fizic specific
 • Buna organizare a muncii și a mediului de muncă
 • Capacitatea de a respecta reguli stricte de organizare și de lucru

Atitudini:

 • Disponibilitate de colaborare pe termen cât mai lung
 • Flexibilitate pentru prelungirea anunțată a programului și compensarea orelor suplimentare cu timp liber plătit sau plata orelor suplimentare
 • Deschis pentru munca în echipă

Beneficii:

 • Decontare transport,
 • Tichete de masă,
 • Prime de concediu,
 • Alte bonusuri echitabile
 • Și, bineînțeles o echipă de oameni care pun suflet în munca lor.

Aplica pentru job